LEDEN

Leden Sociëteit Apeldoorn

Sociëteit Apeldoorn is een besloten vereniging waarvan dames en heren van alle geledingen en geloof lid kunnen worden.
Op deze pagina vindt u de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, alsmede de notulen van de Algemene Ledenvergadering.

Huishoudelijk Reglement
Statuten
• Notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering (binnenkort online)