MAKC

maandag MAKC

De MaandagAvondKegelClub (MAKC) is opgericht in 1954. Op vrijwel elke maandagavond wordt serieus gekegeld in een onderlinge competitie al klinkt dat zwaarder dan het wordt beleefd. In de MAKC staat vooral ook een goede onderlinge band voorop! Anno 2022 wordt gewerkt aan een uitbreiding van het aantal leden.

 

De eerste voorzitter was Jan Grevestuk, hij schonk de ‘Jan I beker’ waarom in voor- en najaar wordt gestreden. Regelmatig maken de MAKC-ers uitstapjes van culturele aard, al dan niet vergezeld van hun partners. Aan het begin van de perioden waarin mosselen of asperges rijkelijk beschikbaar zijn wordt een kegelavond ingeruild om van deze kostelijkheden te kunnen genieten.

 

De MAKC organiseert het jaarlijkse Koningskegelen. Na de verkoop van het sociëteitsgebouw en de aansluitende coronaperiode wordt geprobeerd dit in 2023 weer van de grond te krijgen.