Kegelen

De Kegelclubs

In de Sociëteit wordt gekegeld sinds 1892, in dat jaar werd de eerste baan geopend. Het was een enkele kegelbaan in een nieuwe houten aanbouw achter het pand aan de Kerklaan. In 1924 werd de kegelbaan verbreed met een tweede baan, de houten pui werd verplaatst en tussen de sociëteit en de kegelbaan bevond zich de bestuurskamer. De kegels werden door kegeljongens geplaatst en er was in een nis langs de baan een kachel. De nis in de gang van het huidige restaurant herinnert daaraan.

 

Er speelden in de sociëteit in de jaren ná de Tweede Wereldoorlog veel kegelclubs. De banen werd in de jaren zestig en tachtig gemoderniseerd, waarbij de originele houten gevel het veel glas helaas verloren is gegaan. De kegelbaan in het souterrain van het pand aan de Kerklaan is de enige kegelbaan in Apeldoorn  die resteert. Alle andere banen zijn in de loop der jaren gestopt, gesloopt of overgegaan naar het bowlen.

Het 'Koningskegelen'

Het Koningskegelen is een jaarlijkse kegelwedstrijd, waaraan de leden van de diverse kegelclubs als individuele leden van de sociëteit meedoen. Er wordt dan fel gestreden om de eer van een plaatsje op de bekers. Er zijn aparte bekers voor individuele prestaties en voor de prestaties van de clubs. Koning wordt de kegelaar die in twintig worpen de hoogste score haalt. Hij heeft gedurende één avond de naam ‘Sire’ en geeft een rondje aan de aanwezigen om zijn status te bevestigen.