Biljartclub “Sociëteit Apeldoorn”

Biljartclub “Sociëteit Apeldoorn”

Vanaf ongeveer het begin is er door sociëteitsleden gebiljart. Al in de eerste zaal waar de “Doelen van Koning Willem III” bijeenkwam, stond een ‘billard’. Ook in de Sociëteit hebben vanaf 1879 biljarts gestaan. Er is ook een tijd geweest dat in de grote zaal twee biljarts stonden en in de huidige KW III zaal een. Eén van de twee biljarts in de grote zaal was een snookerbiljart.

 

De biljartclub is één van de oudere clubs in Sociëteit Apeldoorn. Na de verkoop van het pand is de club gehuisvest naar het souterrain, waar we beschikken over twee prachtige biljarttafels. De club bestaat uit ongeveer vijftien leden die driemaal per week in onderlinge competitie uitmaken wie de jaarwinnaar is in de spelsoorten Libre, Bandstoten en Driebanden en Tien-over-rood. De liefhebbers van deze laatste spelsoort zijn ook bekend onder de naam ‘Krijt op tijd’.

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom!