Kegelclub DAKC

Kegelclub DAKC

De Donderdag Avondkegelclub startte haar spel in 1955 en gaat daar gestaag mee door. De club speelt tweemaal per maand en houdt op de niet-speelavonden clubavonden in het Koetshuis.

Jos Sluijter vertelt:

“Op de laatste ledenvergadering werd mij gevraagd of de donderdagavondkegelclub nog wel kegelde!! Nou en of! Wij zijn springlevend!”

Dat blijkt uit het feit dat…..

  • wij nu 15 leden hebben en wij de ene week op donderdag kegelen in onze kegelruimte aan de Kerklaan en de andere week borrelen in het Koetshuis van Marialust;
  • wij professionele kegelinstructie hebben gekregen en daarna al blij zijn als de bal op de baan blijft, en juichen als iemand weer een “negen” heeft gegooid, alles is goed;
  • wij onze tradities hoog houden, zoals met ons jaarlijkse “Heerendiner”;
  • er soms een lid geëerd of gehuldigd wordt met het steken van een veer in…of met een sigaar uit eigen doos…of met parafernalia die misschien wel van de rommelmarkt komen;
  • wij verdriet delen als een lid iets naars overkomt;
  • wij genieten van hapjes en drankjes als er iets te vieren is;
  • wij open staan voor aanmeldingen van nieuwe (jongere) leden om nog jaren te kunnen blijven bestaan als de “Donderdag Avond Kegel Club”.