Welkom op de website van de Sociëteit Apeldoorn

De Sociëteit Apeldoorn kreeg een formele status op 11 juli 1849 en was tot medio 2019 gehuisvest in het in 1879 gebouwde monumentale pand aan de Kerklaan 17. De Sociëteit Apeldoorn komt voort uit de Handboogschutterij “De Doelen van Koning Willem III” en is één van de oudste sociëteiten van Nederland en de oudste vereniging van Apeldoorn. Met de verkoop van het pand aan de Kerklaan (eind 2018) heeft de Sociëteit een nieuw onderkomen gekregen in het souterrain van het inmiddels geheel verbouwde pand. In dit prachtig ingerichte souterrain kan er gekegeld en gebiljart worden en kunnen activiteiten georganiseerd worden voor groepen tot ca. 40 personen.

Sociëteit Apeldoorn

De doelstelling van Sociëteit Apeldoorn

“Het aankweken en onderhouden van een gezellig verkeer tussen leden onderling op een wijze dat daardoor beschaving en nut in de hand worden gehouden” (Artikel 3 van de Statuten).

De oudste vereniging van Apeldoorn en nog steeds springlevend. Al 170 jaar vormen cultuur, ontspanning en gezelligheid een meer dan uitstekend fundament voor nog een lange periode van het aankweken en onderhouden van een gezellig verkeer tussen de leden onderling. Deze laatste woorden klinken wat formeel en ouderwets en dat is ook zo, maar toch vormen deze woorden de oorspronkelijke doelstelling van Sociëteit Apeldoorn.

Hoe is dat alles toch ooit begonnen

De handboogschutters uit die tijd kwamen bijeen in de tuin van het logement “De Arend”, niet alleen om te oefenen maar ook voor de gezelligheid. Uit geschiedschrijving krijg je de indruk dat ze vooral bijeen kwamen voor de gezelligheid. In 1876 werd het Oranjepark – een geschenk van projectontwikkelaar Van der Houven van Oordt aan de gemeente – in gebruik
gesteld. Om dat park heen kwamen percelen grond te koop en al snel verrezen de eerste villa’s.

Op 10 januari 1879 werd het gebouw in gebruik genomen dat Sociëteit Apeldoorn had laten bouwen, lees verder op de historie pagina.

Sociëteit Apeldoorn vandaag de dag

Naast algemene activiteiten is de Sociëteit vooral ook de paraplu boven een aantal clubs: kegelclubs (dames en heren), bridgeclub, biljartclubs, schaakclub, reisclub, seniorenconvent, dispuut ADHD (Apeldoorns Doorluchtig Heren Dispuut), dispuut W-III, leesclubs, kunstclub en een beleggingsclub.
Sinds kort zijn hier een wandelclub en een muziekclub aan toegevoegd. Ook organiseert de Sociëteit cursussen voor beginnende bridgers.
Waren voorheen de leden van Sociëteit de notabelen van Apeldoorn, tegenwoordig staat de gezelligheid in welke vorm dan ook voorop en dat alles binnen de spelregels van een fatsoenlijk maatschappelijk verkeer.
Daarnaast zijn er een aantal algemene Sociëteit activiteiten, zoals een Nieuwjaarsreceptie, een Heildronk op de Koning op 27 april en niet te vergeten de Ledenvergaderingen.
Daarnaast organiseert de Activiteitencommissie, lezingen en bijeenkomsten variërend in onderwerpen van cultuur, kunst en politiek tot actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Ook worden er op verschillende locaties borrels of gezamenlijke maaltijden georganiseerd en zijn er bezoeken voor groepen aan tentoonstellingen.

Samenwerking

Rond 2016 kwam het besef dat De Sociëteit het markante witte gebouw aan de Kerklaan niet langer zelfstandig kon exploiteren. De oplossing bleek een unieke samenwerking tussen drie Apeldoornse partijen: Restaurant Sizzles, de Sociëteit Apeldoorn en twee jonge ondernemende Apeldoorners . Zij sloegen de handen ineen om het pand een nieuwe bestemming te geven. Najaar 2018 werd het monumentale pand aan de Kerklaan verkocht en in eigendom overgedragen. lees verder op de historie pagina.

Verbouwing

De nieuwe eigenaren van het gebouw voerden een grondige verbouwing uit, waarna het toprestaurant in het gerenoveerde Rijksmonument haar intrek nam.
De Sociëteit kreeg na de verbouwing een nieuwe eigen ruimte om al  haar activiteiten voort te zetten. Daartoe werd bijvoorbeeld een eigen sociëteitsruimte met biljarts en kegelbanen en een bar ingericht.

Graag verwelkomen wij u als nieuw lid van Sociëteit Apeldoorn, een unieke gelegenheid om nieuwe vriendschappen op te doen.