HET BESTUUR / CONTACT GEGEVENS

Het bestuur

Voor de bestuurstaken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar de Statuten.
Het bestuur omvat de volgende functies:
– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
Het bestuur van Sociëteit Apeldoorn komt regelmatig bij elkaar. Daarnaast heeft het bestuur een aantal initiatieven ontwikkeld:
• Halfjaarlijks overleg met de voorzitters of afgevaardigden van de clubs
• Eenmaal per jaar een bijeenkomst met nieuwe leden

Contactgegevens van het bestuur

Voorzitter
De heer Huub van Riggelen
E: voorzitter@societeitapeldoorn.nl

Secretaris
Mevrouw Annemiek van Dijk
E: secretaris@societeitapeldoorn.nl

Financiën
De heer Douwe Meetsma
E: penningmeester@societeitapeldoorn.nl

Commissaris Kegelbaan Souterrain
De heer Otto van Voorst
E: commissariskegelbaan@societeitapeldoorn.nl

 

Heeft u algemene vragen of opmerkingen over de website, dan kunt u die sturen aan website@societeitapeldoorn.nl.