Bridgeclub ”Sociëteit Apeldoorn”

Bridgeclub ”Sociëteit Apeldoorn”

De bridgeclub kent haar oorsprong in een gezellig kaartje leggen, zoals vele leden dat regelmatig op de woensdagmiddag in de sociëteit plachten te doen. Na een koffiepraatje en een partijtje biljart werden de bridgekaarten tevoorschijn gehaald. Het ledental heeft in de loop der jaren gevarieerd. Door het geven van eigen bridgecursussen wordt het ledental op peil gehouden.

Ook buiten Apeldoorn doet de bridgeclub van zich spreken. Zo wordt met regelmaat deelgenomen aan een landelijke competitie voor sociëteiten. Verder doet de bridgeclub jaarlijks mee aan een bridgedrive van sociëteiten in de regio voor de “IJsselcup”. Die cup werd al vele malen gewonnen!

 

Bij de Bridgeclub zijn mannelijke en vrouwelijke sociëteitsleden van de Sociëteit van harte welkom. Er wordt op maandag vanaf 13.30 uur in De Boschvijver gespeeld, in de wintermaanden in het souterrain van de Sociëteit aan de Kerklaan.

Bridgecursus

Voor de aanwas van nieuwe leden wordt regelmatig een bridgecursus georganiseerd. Meer informatie is via de secretaris van het sociëteitsbestuur te verkrijgen.

In memoriam Jaap Elenbaas

Op 9 mei jl. overleed onze vriend Jaap Elenbaas. Wij speelden bridge en biljartten met Jaap in Sociëteitsverband.

Bij het beoefenen van beide hobby’s was Jaap een ware “gentleman”.

Respect voor de tegenstander, vriendelijk, kalm en rustig bij mislukte stoten of contracten en dienstbaar voor de vereniging. Maar winnen wilde hij ook wel graag.

Over emoties die hij voelde en persoonlijke omstandigheden was hij niet erg meedeelzaam.

Zowel bij de bridgeclub als bij de biljartclub was hij gedurende een lange periode penningmeester. Hij zorgde niet alleen voor sluitende begrotingen maar was ook een meester in het uitzoeken van prijzen bij evenementen. Prijzen die altijd van kwaliteit waren zonder er (te) veel geld aan te besteden.

Zijn spoedopname in het ziekenhuis gevolgd, door verblijf in het Apeldoornse hospice kwam voor hem als donderslag bij heldere hemel.

Tijdens mijn bezoeken aan hem in het hospice leerde ik ook een andere Jaap kennen. Een Jaap die emoties en twijfel toonde.

De afscheidsdienst op 15 mei was indrukwekkend, niet alleen door het grote aantal mensen dat Jaap de laatste eer bracht, maar vooral ook door indringende wijze waarop zijn directe familieleden afscheid van hem namen.

Ik prijs mij gelukkig dat ik deze bijzondere man heb leren kennen.

 

Namens de biljartclub en de bridgeclub van de Sociëteit,

Hessel Posthuma