Overige commissies

Overige commissies

Enkele commissies vormen de werkorganisatie van de sociëteit. Daarbij behoren

 

Activiteitencommissie   

Daarnaast verzorgt de activiteitencommissie een gevarieerd programma na lezingen en bijeenkomsten die voor alle leden toegankelijk zijn. De jaarlijks terugkerende activiteiten zijn de Nieuwjaarsreceptie, regelmatig gehouden sociëteitsborrels en bijzondere diners.

 

Archiefcommissie         

Sinds jaar en dag heeft de sociëteit een archivaris met enige medewerkers. Na de verkoop van het pand aan de Kerklaan heeft de archiefcommissie zich gebogen over het op orde brengen van het archief, dat tijdelijk in het bedrijf van één van de leden was opgeslagen. Inmiddels is het grootste gedeelte van het archief samengevoegd met het oudere archief dat zich al bij Coda bevindt. Naast de gebruikelijke archiefwerkzaamheden is gestart met de opbouw van het digitale archief van de sociëteit.

 

 

Baancommissaris          

Sinds het najaar van 2022 kent de sociëteit een baancommissaris die het eerste aanspreekpunt is voor het onderhoud van de kegelbaan in het souterrain.

 

Horecacommissaris                      vacature

De horecacommissaris onderhoudt het contact tussen het bestuur en het restaurant over de exploitatie van het souterrain.

 

De twee commissarisfuncties hebben betrekking op het verloop van de activiteiten aan de Kerklaan.