Overige clubs en kringen

Overige clubs en kringen

Disputen

ADHD

Het dispuut ADHD, een afkorting van Apeldoorns Doorluchtig Heren Dispuut, is zo geheim, dat de leden zelf niet weten welke informatie zij op de website van de sociëteit zullen presenteren. Het dispuut vergadert maandelijks.

 

 

Dispuut Koning Willem III 

Het Dispuut Koning Willem III, opgericht in 2008, is een kleine groep van leden van de Sociëteit Apeldoorn, mannen en vrouwen die op de ochtenden van de tweede en vierde donderdag van de maand bij elkaar komen, van tien tot twaalf uur. De onderwerpen waarover wordt gepraat en gediscussieerd, zijn divers. Gesprek en debat kunnen gaan over lokale, provinciale, landelijke en internationale politiek. Ook maatschappelijke ontwikkelingen en historische thema’s zijn vaak een onderwerp van gesprek en debat. Naast vrije discussie over een actueel onderwerp, bijv. uit de krant, worden leden ook gestimuleerd om een inleiding te houden over een onderwerp naar eigen keuze. Een enkele keer wordt een spreker van buiten uitgenodigd om een verhaal te houden. Zware kost? Zeker niet altijd, want lachen is niet verboden. Eénmaal per jaar gaan de leden samen met partners op excursie om de jaardag van het Dispuut te vieren. Het Dispuut kent geen contributie.

 

 

Het Dinsdagochtend Seniorenconvent.

Vanaf 1946 was de kegelclub Beter Leren Kegelen (BLK) actief in de sociëteit, de leden bezochten ook de vroeger zeer druk bezochte woensdagmiddagborrel. Op een gegeven moment kwamen enkele heren uit die club van gelijkgestemden op de dinsdagochtenduren bijeen om onder het genot van een kopje koffie te praten. Deze groep van oudere leden kreeg op den duur als vanzelf de naam ‘seniorenconvent’. Het aantal leden is beperkt tot het aantal stoelen dat destijds rond de tafel stond.

 

Dat Seniorenconvent bestaat nog steeds. Aan de doelstelling en opzet is niet veel veranderd. Sinds korte tijd bestaat het convent niet alleen meer uit heren, maar hebben ook dames hun intrede gedaan. Het convent bestaat nog steeds uit maximaal acht leden. Enkele jaren geleden is de dinsdagochtend verruild voor de woensdagochtend. Het aanvangstijdstip is niet veranderd. De inhoud van de gesprekken, zoals die in de jaren negentig van de vorige eeuw werd beschreven, zou zo maar ook in 2019 opgetekend kunnen zijn.  De doelstelling is nog steeds te discussiëren over onderwerpen of thema’s van sociale, culturele, politieke, godsdienstige en economische aard. Zulks ter verrijking en prikkeling van de geest. Het bijzondere is dat er geen voorbereidende inleidingen worden gehouden, maar dat actuele thema spontaan ter discussie worden gebracht. De personele samenstelling van het convent wisselt uiteraard. Meestal ontstaat er een vacature door overlijden, soms door vertrek uit Apeldoorn. Het seniorenconvent is een vriendenclub en ter versterking van de band wordt jaarlijks een diner met partners georganiseerd. De aanvulling geschiedt in goed overleg met alle overblijvende leden, waarbij het uitgangspunt van de oprichters, het bijeenkomen met gelijkgestemden, nog steeds op gaat.

 

 

Woensdagmiddag borrelclub

De woensdagmiddagborrel was traditioneel hét moment voor de leden van de sociëteit om informeel bij elkaar te komen. De sociëteit was de plaats waar plaatselijk nieuws werd gewisseld. Door de komst van nieuwe media is die rol verleden tijd geworden. Het wekelijkse borreluurtje op de woensdagmiddagen om vijf uur wordt door een kleine groep frequent bezocht.