EEVA

EEVA

De “EEVA’s” – Eerste Echte Vrouwensociëteit Apeldoorn

Vrouwensociëteit EEVA is opgericht op 1 maart 1994 en ons ledenbestand bestaat momenteel uit 35 vrouwen in de leeftijd tussen 50 en 80 jaar.
Aspirant leden worden door bestaande leden voorgedragen.

De eerste en derde dinsdagavond van de maand komen wij bij elkaar voor een eetbijeenkomst, dit vindt momenteel plaats in restaurant “de Boschvijver”.
In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
Onze evenementen commissie organiseert één keer per maand een lezing of bezoek buiten de deur en één keer per jaar een dagje uit.
Onze partners nodigen wij jaarlijks uit voor een gezamenlijke barbecue en de nieuwjaarsbijeenkomst.

Ons streven is om met elkaar een gezellig en plezierig samenzijn te creëren, waarbij interesse voor elkaar de boventoon voert.
Wij zijn er trots op, dat er weinig verloop is onder de leden en hopen op een lang clubleven!