WMBC - De woensdagmiddag borrelclub

WMBC - De woensdagmiddag borrelclub

Deze kleine (borrel) groep is inmiddels uitgegroeid tot een grote groep. Er wordt niet slechts geborreld, doch eveneens flink gediscussieerd, waarna door de meerderheid aan het daaropvolgend diner wordt deelgenomen. Het is een gemêleerd gezelschap, alwaar hard gewerkt wordt aan de doelstelling van de sociëteit, te weten:

“het aankweken en onderhouden van een gezellig verkeer tussen de leden onderling op een wijze dat daardoor beschaving en nut in de hand wordt gewerkt.’’

De club heeft een eigen app, waarin allerlei wetenswaardigheden worden uitgewisseld en alwaar je je kunt opgeven voor het wekelijks diner. Van de zijde van de Boschvijver kwam mij ter ore, dat de WMBC de gezelligste club van de sociëteit is en dat doet ons deugd!! Dus: kom eens langs en drink een drankje mee!

Theo Braam – “Voorzitter”