SENIORENCONVENT

Het Seniorenconvent

Uit de geschiedenis van het seniorenconvent kan het navolgende opgetekend worden.

 

“Op een gegeven moment, het moet in de jaren zestig van de vorige eeuw geweest zijn, kwamen enkele heren uit de club van gelijkgestemden van de Sociëteit in ochtenduren op dinsdagen bijeen om onder het genot van een kopje koffie te praten. Deze groep van acht oudere leden kreeg op den duur als vanzelf de naam “Seniorenconvent”. Dit convent bestaat nog steeds. Prominente leden uit de begintijd waren burgemeester Des Tombe, Nieukerke, Sypkens, Hundepool en Waldkötter. Tijdens de koffieochtenden van half elf tot half één wordt niet alleen het lokale maar ook het wereldleed diepgaand onder de loep genomen. De heren beslissen dan samen wat er moet gebeuren om het allemaal beter te laten gaan in de grote of de lokale wereld. Hetgeen geschiedde” (einde citaat).

 

Anno 2019 bestaat het Seniorenconvent inderdaad nog steeds. Aan de doelstelling en opzet is niet veel veranderd. Sinds korte tijd bestaat het convent niet alleen meer uit heren, maar hebben ook (twee) dames hun intrede gedaan. Het convent bestaat nog steeds uit maximaal acht leden. De reden daarvan is dat rond de tafel in het Sociëteitsgebouw aan de Kerklaan acht stoelen pasten.   Enkele jaren geleden is de dinsdagochtend verruild voor de woensdagochtend. Het aanvangstijdstip is niet veranderd. De inhoud van de gesprekken, zoals die in de jaren negentig van de vorige eeuw werd beschreven, zou zo maar ook in 2019 opgetekend kunnen zijn.  De doelstelling is nog steeds te discussiëren over onderwerpen of thema’s van sociale, culturele, politieke, godsdienstige en economische aard. Zulks ter verrijking en prikkeling van de geest. Het bijzondere is dat er geen voorbereidende inleidingen worden gehouden, maar dat actuele thema spontaan ter discussie worden gebracht.   De personele samenstelling van het convent wisselt uiteraard. Meestal ontstaat er een vacature door overlijden, soms door vertrek uit Apeldoorn. Zo hebben  we in 2018 twee maal door overlijden en één maal door vertrek afscheid moeten nemen van zeer  gewaardeerde vrienden. Want een vriendenclub is het. Mede ter versterking van de vriendschappelijke betrekkingen wordt jaarlijks een diner met partners georganiseerd. De aanvulling geschiedt in goed overleg met alle overblijvende leden, waarbij het uitgangspunt van de oprichters, het bijeenkomen met gelijkgestemden, nog steeds op gaat. Voorwaarde is uiteraard dat de leden lid zijn van de Sociëteit, dan wel lid willen worden.

Tijdens de verbouwing van het Sociëteitsgebouw komen we bijeen in de Boschvijver.

De huidige leden zijn: (in alfabetische volgorde)

Joost Asselbergs, Hans Elfring, Dries Jonkhoff, Wout Kruidenier (voorzitter), Wies Remmers, Jan Roussel, Els van de Ven, Wim Vogelsang.

 

 

11 juni 2019

Wout Kruidenier