Kegelclub “De Geschoonde Spons”.

Kegelclub “De Geschoonde Spons”.

Deze Kegelclub  is één van de jongste clubs binnen Sociëteit Apeldoorn en startte als afsplitsing van een andere club omdat het keurslijf iets begon te knellen. De club kenmerkt zich door verbondenheid, saamhorigheid, en solidariteit. Enigszins overdreven? Het zijn vogels van diverse pluimage. Sponzers zijn allemaal wel jong van geest.  Humor is een belangrijke factor. Niet altijd zo serieus delibereren over zwaarwichtige onderwerpen. Verplichte wekelijkse opkomst is ook in het geheel niet aan de orde.

 

Naast de activiteiten in de sociëteit worden uitstapjes gemaakt. Bijvoorbeeld naar de wadden. Of een dagje Amsterdam. Een traditie is de nieuwjaarsborrel. Nu moet u niet denken dat onze avonden altijd in drank gedrenkt zijn. Misschien heeft u voor u zelf al een conclusie getrokken. Als u voor bloedserieus kegelen komt, dan ehhhh….  moet  u misschien niet bij deze club zijn. Maar spreekt bovenstaand u enigszins aan, kom dan gewoon eens een keer kennismaken met ons.

(Her)kenningsborrel  September  2021

Op vrijdag 17 september 2021 werd er door het bestuur van DGS een (her)kennismakingsbijeenkomst/borrel georganiseerd in de nieuwe kegel/Sociëteits ruimte.
Dit was de eerste bijeenkomst sinds de Corona-festiviteiten-ban. We moesten weer even aan elkaar snuffelen en wennen.

Een hoogtepunt waren het voordragen van een Speech en een Gedicht door de bestuursleden Schurink en van der Nat ter ere van het beëindigen van de ambtstermijn van voorzitter Theo Houterman.
Een speech en gedicht van zeer hoge kwaliteit – u moet denken aan het niveau Joost van den Vondel / Constantijn Huygens – zeer uniek maar ook zeer gevat.
Daarna werd Theo benoemd tot Ridder in de Orde van De Geschoonde Spons en ontving daarbij de  versierselen die daar bij horen. Zie de foto’s en het tekstdocument!

Klik op de afbeelding voor het tekst document