EMMA

EMMA

Dames sociëteit Emma is opgericht in januari 2002 met als doelstelling het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van vrouwen die ieder vanuit hun persoonlijke en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, waarbij onderlinge verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning, bindende elementen vormen.

Er worden maandelijks twee bijeenkomsten gehouden met uitzondering van de maanden juli en augustus. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de 2e en 4e donderdag van de maand. De bijeenkomsten worden momenteel gehouden in restaurant ‘de Boschvijver’ te Apeldoorn.

Eenmaal per maand wordt gezamenlijk gegeten. De tweede keer wordt een activiteit georganiseerd in combinatie met een maaltijd of borrel.

Het aantal leden bedraagt nu 50. Zodra er ruimte is voor een nieuw lid wordt dit kenbaar gemaakt. Belangrijk criterium: zie onze doelstelling. Wij willen graag dat een nieuw lid jonger is dan 60 jaar en voorgedragen wordt door twee leden.

Contact gegevens

Fenneke Verwers e-mail: f.verwers2@kpnmail.nl