Dispuut Koning Willem III

Dispuut Koning Willem III

Het Dispuut Koning Willem III, opgericht in 2008,  is een kleine groep van  leden van de Sociëteit Apeldoorn, mannen en vrouwen die op de ochtenden van de tweede en vierde donderdag van de maand bij elkaar komen, van tien tot twaalf uur.

De onderwerpen waarover wordt gepraat en gediscussieerd, zijn divers. Gesprek en debat kunnen gaan over lokale, provinciale, landelijke en internationale politiek. Ook maatschappelijke ontwikkelingen en historische thema’s zijn vaak een onderwerp van gesprek en debat.

Naast vrije discussie over een actueel onderwerp, bijv. uit de krant, worden leden ook gestimuleerd om een inleiding te houden over een onderwerp naar eigen keuze. Een enkele keer wordt een spreker van buiten uitgenodigd om een verhaal te houden.

Zware kost? Zeker niet altijd, want lachen is niet verboden.

Eénmaal per jaar gaan de leden samen met partners op excursie om de jaardag van het Dispuut te vieren.

Het Dispuut kent geen contributie.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Contact gegevens:

Lex Nievelstein

Mobiel 06 101 73 213

E-mail elly.lexnievelstein@gmail.com